blue water shipping

Глобален лидер за логистичките услуги

Редовна работа на кругови Помеѓу Данска и шведска

  • Комбинирани тури помеѓу DK-SE
  • Сите километри се платени A-B.
  • Картичка за нафта CIRKLE-K бесплатно
  • Приколка обезбедена од компанијата
  • Исплата тековен месец + 30 дена
  • Просечно по 9-11 000 km месечно.