квалитет на патот!

dtk road

Специјализирани за транспорт во Скандинавија. Регуларни кружни тури помеѓу Данска, Шведска, Норвешк и останати земји од Европа. 

Регуларни кружни тури помеѓу Данска и Шведска

 • Комбинирани тури помеѓу DK-SE
 • Сите километри платени.
 • Картичка за нафта
 • Нето фактура за нафта. Фактурата за нафта ја добивате без ДДВ.
 • Приколка обезбедена од компанијата.
 • Исплата- Тековен месец + 30 дена, опција после 2 месеца соработка за исплата на тековен месец + 10 дена со 3%/ за авансна исплата на пари 6% на сумата.
 • Просечно по 11-12 000 км месечно.

Регуларни кружни тури помеѓу Скандинавија - Германија и Бенелукс

 • Комбинирани тури помеѓу Скандинавија и Европа.
 • Сите километри платени + патарини за DE-BE-CH-AT-FR.
 • Картичка за нафта.
 • Нето фактура за нафта. Фактурата за нафта ја добивате без ДДВ.
 • Приколка обезбедена од компанијата или сопствена приколка со кров кој се подига.
 • Исплата -Тековен месец + 30 дена, други услови се достапни за повеќемесечна соработка.
 • Просечно по 11-12 000 км месечно.