NORDCARRIER CONTINENT A/S

Специјализирани за транспорт помеѓу Скандинавија-Германија-Бенелукс

редовна работа на кругови помеѓу скандинавија-германија-бенелукс

  • Комбинирани тури помеѓу DK-DE-BENELUX.
  • Сите километри платени.
  • Картичка за нафта бесплатно.
  • Приколка обезбедена од компанијата со опција за работа со сопствена приколка.
  • Исплата тековен месец + 30 дена.
  • Просечно по  10-12 000 км месечно.