ntg-nordic transport group a/s

Успешна транспортна компанија која нуди специјални понуди за транспорт во Скандинавските земји.

Регуларни кружни тури помеѓу Данска-Шведска-Финска-Норвешка

  • Комбинирани кружни тури помеѓу  DK-SE-FI-NO
  • Сите километри платени освен првите 50 км од утовар истовар во Данска.
  • Дизел картичка обезбедена од компанијата.
  • Приколка обезбедена од компанијата.
  • Начин на исплата тековен месец +30 дена (плаќањето не се базира на испратени CMR. Плаќањето е секогаш на време.
  • Просечно по 10-12 000 км месечно.