theo faassen expeditiv n.v

БРЗИ, ПОБРЗИ, НАЈБРЗИ

Регуларни кружни тури помеѓу Бенелукс-Германија-Франција

  • Комбинирани кружни тури помеѓу  NL-BE-DE-FR.
  • сите километри се платени од A-B.
  • Дизел картичка – по потреба.
  • Приколка обезбедена од компанијата.
  • Начин на исплата: авансна исплата после 15 дена работа, целосна исплата 10 дена по завршување на месецот.
  • Просечно по 11-12 000 км месечно.